onsdag 28 juli 2010

Tisdagscitat

"Det är underligt med kärlek, sa Sophia. Ju mer man älskar den andra dess mindre tycker den andra om en. Det är alldeles riktigt, anmärkte farmodern. Och vad gör man då? Man fortsätter att älska, svarade Sophia hotfullt. Man älskar värre och värre."

-Sommarboken av Tove Jansson

1 kommentar:

Du skola icke vara en skitjobbig idiot om du icke vilja ha en skopa ovett tillbaka. Puss!